Qigong ja meditaatio

Qigong (Chi Kung, lausutaan "tsii kung") tarkoittaa Qi:n eli ns. elinvoimaenergian käyttämisen taitoa, joka koostuu mielen-, kehon- ja hengityksen yhdistetystä käytöstä ja hallinnasta. Qigong on kiinalainen terapeuttinen kehoa ja mieltä kuntouttava- ja sairauksia ennaltaehkäisevä harjoitusmuoto, joka tuo esiin harjoittajan kehossa ja mielessä piilevää potentiaalia. Sen juuret ulottuvat tuhansien vuosien taa. Se kehittää mm. fyysistä ja henkistä tasapainoa, rentoutta, keskittymiskykyä, herkkyyttä, tietoisuutta kehosta ja mielestä, vahvistaa immuunipuolustusta, lisää energisyyttä ja ohjaa harjoittajan koko olemusta luonnollisempaan ja terveempään tilaan.

Osa harjoitteista on staattisia, eli liikkumatta tietyssä kehon asennossa tehtäviä, osa taas dynaamisia, eli liikkeitä tai liikesarjoja, osa on hyvin meditaation kaltaisia, osa taas fyysisempiä ja liikunnallisempia.

Qigongissa on kolme pääsuuntausta: lääkinnällinen-, eli terveys qigong , taistelulajeihin liittyvä qigong, sekä henkistä kasvamista painottava qigong. Ne perustuvat taolaiseen-, buddhalaiseen ja/tai kungfutselaiseen filosofiaan ja ne sisältävät myös osittain samoja tai samankaltaisia harjoitteita. Painotus vaihtelee sen mukaan, mitä ominaisuuksia harjoittaja haluaa kehittää eniten. Lääkinnällinen Qigong on myös yksi Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen osa-alueista. Kiinassa on tuhansia eri Qigong- tyylisuuntia ja koulukuntia, joissa harjoittajia on arviolta yli 80 miljoonaa.

300dpi.jpg

The 14th Shanghai International Symposium on Qigong Science and the 1st Shanghai International Taiji Health Symposium Shanghai China 2017.

龙门派 Lóngmén pài 南宗 Nánzōng Taoist Internal Alchemy seminar - Taolainen sisäinen alkemia -seminaari

Shenmen Kuopio Finland 28.-29.04.2018, jatkoseminaari 19.-20.05.2018 la - su klo 10.00 - 12.30 ja 13.30 - 16.00.  
Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen Klinikka Shenmenin 10-vuotisjuhla 28.04.2018 klo 19.00. 

On April 28 - 29, 2018, follow-up seminar on May 19 - 20, 2018 Sat - Sun at 10:00 am - 12:30 pm and 1:30 pm - 4:00 pm.  
Clinic of Traditional Chinese Medicine Shenmen 10 year anniversary party on April 28, 2018 at 7:00 pm.

Qigong terapia, akupunktio, dandao ja tianmu 


Meditaation ja Qigongin peruskurssi 2016

Tietoisen läsnäolon ja meditaation perusteita.

Kehoa avaavia qigong- liikkeitä.

Taolaisen Nanzong - Longmenpai -koulun meditaation- ja qigongin perusteita.

---

Aiempi qigong ja meditaatioharjoittelu Shenmenissä 

 

Longmenpai mestari Wang Liping, Huang Da Xian Gong, Jinhua, Zhejiang, Kiina 2008

 


Huang Da Xian, Jinhua, Zhejiang, Kiina 2008

Lääkinnällinen Qigong - Viiden Elementin Dao Yin operointi

Kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluu yhtenä osa-alueena sairauksia ja vaivoja hoitava ja ennaltaehkäisevä lääkinnällinen qigong- harjoittelu. Se toimii hyvänä vaihtoehtona ja täydennyksenä yleisemmin käytetyille hoitomuodoille, kuten akupunktuurille. Viikonloppuna tutustutaan perinteiseen Longmen Pai (”Lohikäärmeporttikoulu”) Taolaisuuden meditatiiviseen harjoitteluun jalat ristissä istuen luonnollisessa-, puolilootus- tai täyslootusasennossa. Kurssilla käsitellään tarkemmin hengitystä ja harjoitellaan neljää perushengitystekniikkaa; luonnollinen-, huokos-, vatsa-, sekä sisäinen hengitys, sekä perehdytään Taolaiseen viiden elementin operointiin (Wu Xing Gong). Harjoitus vahvistaa ja tasapainottaa zang-fu- sisäelimiä suhteessa toisiinsa ja vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti kehon ja mielen terveyttä ja elinvoimaa lisäävästi. Kiinassa aktiivista harjoittelua käytetään lukuisien erilaisten vaivojen ja sairauksien ennaltaehkäisemisessä ja hoidossa. Shenmen voi järjestää mahdollisuuden osallistua ohjatuille Wu Xing Gong viikkotunneille, joita tullaan järjestämään ryhmän kiinnostuksen mukaan. Kurssi toteutetaan niin, että se soveltuu hyvin aloittelijoille, mutta myös kertauksena edistyneemmille harrastajille. Mikäli risti-istunta ei terveyssyistä onnistu, harjoitukset voi tehdä myös tuolilla istuen. 

Lääkinnällinen Qigong - Viiden Elementin Dao Yin jatkokurssi

Viikonloppuna perehdytään lisää perinteiseen Longmen Pai Taolaisuuden meditatiiviseen harjoitteluun. Kurssilla käsitellään tarkemmin neljää perushengitystekniikkaa, etenkin vatsa-, sekä sisäistä hengitystä, sekä perehdytään syvällisemmin Taolaiseen viiden elementin operoinnin (Wu Xing Gong) yksityiskohtiin, mm. meditaation syventämiseen. Harjoitus vahvistaa ja tasapainottaa zang-fu- sisäelimiä suhteessa toisiinsa ja vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti kehon ja mielen terveyttä ja elinvoimaa lisäävästi. Kurssi on tarkoitettu edistyneemmille harrastajille, jotka jo hallitsevat metodin perusteet ja keskittyy enemmän harjoitteluun käytännössä. Harjoittelu tapahtuu luonnollisessa risti-istunnassa. Kurssi antaa paremmat valmiudet myös itsenäiseen harjoitteluun.

Shuang Long luolasto, Jinhua, Zhejiang, Kiina 2008

Ping Heng Gong – tasapainottaminen puiden kanssa

Shenmen järjestää tulevana viikonloppuna opetusta perinteisestä Taolaisesta puiden kanssa harjoittelusta.

Ikivanhan Taolaisen ajatuksen mukaan puita voidaan käyttää kehon ja mielen vahvistamiseen ja tasapainottamiseen. Taolaisuuden mukaan kaikki olevainen muodostuu Yinin ja Yangin, sekä viiden elementin (Wu Xing) vuorovaikutuksesta. Näin ollen myös eri puulajeilla on vastineensa viiden elementin järjestelmässä.

Viikonloppuna tutustutaan eri puiden käyttöön harjoittelussa, sekä käydään läpi seisaaltaan tehtävä staattinen - ja dynaaminen viiden elementin harjoitus, joka tasapainottaa ja vahvistaa Zang Fu- elimiä. Näin puista saatua Qi:tä edelleen jalostetaan elimistön käyttöön ja tasapainotetaan elimiä suhteessa toisiinsa, jolloin myös puiden kanssa tehtyjen harjoitteiden vaikutus paranee.  

Harjoitukset tehdään ulkona Niiralassa. Lauantaina aamulla kokoonnutaan Ukkokodintien ja Harjukadun risteyksen viereisessä puistossa. Ota mukaan vesipullo ja sopiva vaatetus ulkoiluun myös metsässä.

Aiempi kokemus qigong-, taiji-, tai meditaatioharjoittelusta on eduksi.

Huom! Säävaraus. Harjoittelua ei voi tehdä sateisella säällä. Jos viikonloppuna sataa, harjoitus siirretään myöhempään ajankohtaan.

Kurssi: tietoisuuden harjoittaminen meditaation avulla

Kurssilla tutustutaan tietoisuuden harjoittamiseen keskittyneessä ja ei-keskittyneessä mielentilassa. Tässä yhteydessä meditaatiolla tarkoitetaan tietoisen läsnäolon tilaa, jossa mieli on valpas, rento ja tyyni, eikä takerru ohimeneviin ajatuksiin, tunteisiin tai aistimuksiin. Tietoista läsnäoloa voi harjoittaa kaikissa elämän tilanteissa. Lisääntyneellä tietoisuudella on lukuisia myönteisiä vaikutuksia. Se mm. vähentää stressiä, selkeyttää mieltä ja auttaa löytämään luovuutta ja potentiaalia eri elämän alueilla. 

Kurssin meditaatioharjoitteet tehdään tuolissa istuen. Lisäksi kurssilla tehdään joitakin kehoa avaavia qigong- harjoitteita. Kurssi soveltuu kenelle tahansa aiheesta kiinnostunelle, aiempaa kokemusta ei tarvita.

Qigong - kehon avauksia ja Ba Duan Jinin perusteet

Kurssi käsittelee pääasiassa erilaisia avaavia liikkeitä ja klassisen Ba Duan Jin liikesarjan perusteita, joilla stimuloidaan Qi:n ja veren virtausta, sekä lihaksia, jänteitä ja sisäelimiä. Kurssilla tutustutaan lisäksi Qigongissa käytettävään perusseisonta- eli Zhan Zhuangin Wuji- asentoon, sekä pareittain tehtävään tasapaino- ja juuriharjoitukseen. Wuji- asennossa opitaan kehittämään tasapainoa ja rentoutta, sekä rauhoittamaan sydäntä (Xin) ja mieltä (Shen). Kurssilla tutustutaan joihinkin Qigongin peruskäsitteisiin, sekä mielen-, kehon-, ja hengityksen väliseen vuorovaikutussuhteeseen.

 

Zhan Zhuang - seisomisharjoittelun perusteet

Kurssilla perehdytään staattiseen seisomisharjoitteluun, Zhan Zhuangiin. Seisomisharjoittelu on keskeinen osa Qigongia, sekä useimpia sisäisiä kamppailulajityylejä. Seisomisharjoittelu on hyvin tehokas harjoitusmuoto, joka kehittää mm. tasapainoa, rentoutta ja mielen vakautta sekä auttaa varastoimaan Qi:tä. Siitä on useita variaatioita eri koulukunnissa; esim. käsien ja jalkojen asento voi vaihdella, sekä mielen käyttö eli Yi Nien voi olla hyvinkin erilaista eri menetelmissä. On kuitenkin tiettyjä yleisperiaatteita, jotka pätevät pääasiassa kaikkiin tyyleihin.     

Tällä kurssilla tutustutaan näihin pääperiaatteisiin ja harjoitellaan Wuji- eli tyhjää perusasentoa, sekä Cheng Bao- eli halaavaa asentoa. Lisäksi ohjataan mieltä syvempään meditatiiviseen tilaan ja tehdään eräitä mielikuvaharjoitteita. Harjoitellaan lisää perushengitystekniikkaa, eli luonnollista hengitystä ja Buddhalaista vatsahengitystä. Tehdään kehon rentoutusta ohjatusti.

Voiman ja vastavoiman dynamiikkaa Qigongissa – aktiivinen Zhan Zhuang ja Yi Jin Jing

Zhan Zhuang, eli seisomisharjoittelu on eräs keskeinen harjoitusmetodi qigongissa ja kung-fussa. Osa kurssilla tehtävistä harjoitteista onkin lähtöisin Yi Quan kung-fusta, ”mielen nyrkkeilystä”.

Viikonlopun aikana tutkitaan voiman ja vastavoiman dynamiikkaa, jossa mielen tahdon ja intention (”yi nien”) avulla luodaan tunne voimasta, jolle luodaan keholla vastavoima. Tämä puolestaan tuottaa ”kitkaa”, joka voi ilmetä esim. lämmön tunteena kehossa. Jotta tämän periaatteen kanssa voidaan työskennellä, täytyy kehon olla tasapainossa, kokonaisvaltaisesti oikein linjattu ja rento (”sung”). Tällöin myös fyysinen voima tuotetaan hyvin kokonaisvaltaisesti, eikä ainoastaan eristettyjä pieniä lihasryhmiä käyttäen. Harjoittelu vahvistaa yhteyttä kehon ja mielen välillä, sekä käynnistää kokonaisvaltaisesti kehoa ja mieltä eheyttävän ja vahvistavan prosessin. 

Samaa dynamiikkaa tutkitaan myös Shaolin temppelissä alun perin kehittyneen 12-osaisen liikesarjan Yi Jin Jingin, eli ns. lihasten ja jänteiden muuntoklassikon avulla. 

Guolin Qigong syövän kuntoutukseen

Guolin qigong on syövän ja kroonisten sairauksien kuntoutukseen ja tukihoidoksi tarkoitettu qigong tyyli. Kiinassa on nykyisin noin miljoona Guolin qigongin harrastajaa. Tyylissä käytetään monista muista tyylisuunnista poikkeavaa hengitystä hapen saannin lisäämistä varten. Lisäksi tyyliin kuuluu mm. omalaatuisia kävelytekniikoita, pään akupisteiden käsittelyä (qigong anmo), qigong-kapuloiden- ja sisäelinäänteiden käyttöä ja liikesarjoja. Jokaisen harjoittelu on yksilöllistä terveydentilasta ja kuntoutuksen vaiheesta riippuen. Lisää tietoa Guolin qigongin harjoittelumahdollisuuksista Shenmenissä on luvassa myöhemmin.