都可以 Dōu kěyǐ – everything is possible - kaikki on mahdollista!

Wang Jiuyu, a master of Chinese meditation and qigong tradition, is visiting Finland for the first time on July 9 – August 7, 2015.
He has specialized in the development of the latent potentiality and the extraordinary abilities of the mind (especially opening the Tian Mu, i.e. the Heavenly Eye or the Third Eye).

Kiinalaisen meditaatio- ja qigong perinteen mestari Wang Jiuyu vierailee ensimmäistä kertaa Suomessa 9.7.-7.8.2015. 
Hän on erikoistunut mielen uinuvan potentiaalin ja erikoiskykyjen kehittämiseen (etenkin Tian Mu:n eli ns. taivassilmän tai kolmannen silmän avaamiseen).

Super Ability and Latent Potential development special training courses for 6-14 year old children in Kuopio, Finland on July 18.-23. and July 25.-30., 2015! 

Taoist Neidan Gong Meditation and Qigong seminar for adults on July 31 – August 4 on Karhonsaari island, Kuopio Finland.

Superkykyjen ja uinuvan potentiaalin kehittämiskurssit 6-14- vuotiaille lapsille 18.-23.7. ja 25.-30.7.2015 Kuopiossa!

Taolainen Neidan Gong Meditaatio- ja Qigong seminaari aikuisille 31.7.-4.8.2015 Karhonsaaressa Kuopiossa.

PRESENTATION evening on Friday July 17, 2015 at 5 - 7 pm at Shenmen, Kauppakatu 18 Kuopio Finland.

We look for voluntary children of 6 - 14 years old for training presentation! Free entry, but preregistrations can be sent to jori.vihonen@shenmen.fi. 

ESITTELYTILAISUUS pe 17.7.2015 Shenmenin tiloissa Kauppakatu 18 Kuopiossa. 

Vapaaehtoisia 6-14- vuotiaita lapsia tarvitaan koulutusesittelyä varten! Vapaa pääsy, mutta ennakkoilmoittautumiset osoitteeseen jori.vihonen@shenmen.fi.

Tarkemmat tapahtumatiedot myös suomeksi alla! 

Master Wang Jiuyu developed his Jiulongshan Shen Gong-method after exercising and researching Longmenpai and Nanzong Taoist schools intensively for 15 years. 
In the Fourth International Medical Qigong Symposium, his super achievement on the latent potential development was raised highly and confirmed by the scientists from the Harvard University and experts from many countries.

Jiulongshan Shen Gong characteristics are that over 90% of children from 6 to 14 years old can gain one or more extraordinary abilities after merely ten hours of teaching.

In addition to improved health, longevity, memory, intelligence and intuition, the opening of the Tian Mu, i.e. the Heavenly Eye (the Third Eye), appears as various ESP abilities such as internal sight, external sight, remote sight, special diagnosis and treatment, telepathy, psychokinesis, advanced level students having the ability to influence even objects with their minds, and so on. This awakened potentiality can be applied to such as health, study, science and entertainment purposes.

vlcsnap-2015-05-12-01h21m04s867.pngApproximately half an hour TV program episode was made on the subject as part of the Chinese X-files TV series (Changsha, 2010). Some other material has been filmed as well (Youth intellectual development research center of Benxi, Benxi committee of science and technology research projects, 1998). See the links below.

In the Chinese TV program master Wang's child students are reading playing cards and Chinese characters and playing wéiqí- (jap. go) board game while blindfolded!
Although the special abilities are much more readily opened from children than adults, the program hostess is able to identify a number from a piece of paper while blindfolded only after a small training session.
Because of the censorship the 1998 video material cannot be published in China. It includes demonstration of abilities such as psychokinesis.
Classes are held in Kuopio Finland and they are translated from Chinese into both English and Finnish.Mestari Wang Jiuyu kehitti Jiulongshan Shen Gong- menetelmänsä 15- vuoden intensiivisen Longmenpai- ja Nanzong taolaisten koulujen harjoituksen ja tutkimuksen tuloksena.

Neljännessä kansainvälisessä Lääkinnällisen Qigongin symposiumissa Harvardin yliopiston tiedemiehet, sekä muiden maiden asiantuntijat tunnustivat hänen huippusaavutuksensa mielen uinuvan potentiaalin kehittämisessä.

vlcsnap-2015-06-11-01h40m50s324.png

Jiulongshan Shen Gongin erityispiirteisiin kuuluu, että jo kymmenen tunnin opetuksella yli 90 % 6-14- vuotiaista lapsista voi saada yhden tai useamman erikoiskyvyn. 

Paremman terveyden, pitkäikäisyyden, muistin, älykkyyden ja intuition lisäksi Tian Mu:n eli ns. taivassilmän tai kolmannen silmän aukeneminen ilmenee erilaisina ESP kykyinä, kuten ns. sisäinen ja ulkoinen katse, kaukokatse, erikoisdiagnoosi- ja hoitokyvyt, telepatia, psykokinesia, edistyneimmillä oppilailla jopa kyky vaikuttaa mielen voimalla esineisiin jne. Tätä auennutta mielen potentiaalia voidaan siis soveltaa mm. terveys-, opiskelu-, tiede-, sekä viihdekäyttöön.
 

Aiheesta on tehty Kiinan X-files TV-sarjaan n. puolen tunnin mittainen jakso (Changsha, 2010), sekä kuvattu muutakin materiaalia (Youth intellectual development research center of Benxi, Benxi committee of science and technology research projects, 1998). Kts. linkit alla.

TV-ohjelmassa lapsioppilaat mm. lukevat silmät peitettyinä pelikortteja ja vlcsnap-2015-06-25-21h53m02s488.pngkirjoitusmerkkejä, sekä pelaavat wéiqí- (jap. go) lautapeliä! 
Vaikkakin lapsilta erikoiskyvyt aukenevat huomattavasti helpommin kuin aikuisilta, niin myös ohjelman juontaja pystyy lyhyen valmennuksen tuloksena lukemaan numeron paperilta silmät peitettyinä!
Vuonna 1998 kuvattua materiaalia ei voi Kiinassa julkaista sensuurin takia. Se sisältää mm. psykokinesiakykyjen esittelyä.

Opetus järjestetään Kuopiossa ja käännetään kiinan kielestä sekä englanniksi, että suomeksi.

 SCHEDULE / AIKATAULU 

SUPER ABILITY AND LATENT POTENTIAL DEVELOPMENT SPECIAL TRAINING COURSES FOR 6-14 YEAR OLD CHILDREN 

SUPERKYKYJEN JA UINUVAN POTENTIAALIN KEHITTÄMISKURSSIT 6-14- VUOTIAILLE LAPSILLE

Group 1 / Ryhmä 1
Primary level / Perustaso: (10 x 45 min)
July 18. -19., 2015, Sat – Sun at 9:00 am – 3:30 pm / la – su 18.-19.7.2015 klo 9:00 – 15:30

Intermediate level / Keskitaso: (10 x 45 min)
July 20. - 23.,2015, Mon – Thu at 5:00 pm - 7:00 pm / ma - to 20.-23.7.2015 klo 17:00 - 19:00

Group 2 / Ryhmä 2
Primary level / Perustaso: (10 x 45 min)
July 25. -26., 2015, Sat – Sun at 9:00 am – 3:30 pm / la – su 25.-26.7.2015 klo 9:00 – 15:30

Intermediate level / Keskitaso: (10 x 45 min)
July 27. – 30., 2015, Mon – Thu at 5:00 pm – 7:00 pm / ma - to 27.-30.7.2015 klo 17:00 - 19:00


TAOIST NEIDAN GONG MEDITATION AND QIGONG SEMINAR 

TAOLAINEN NEIDAN GONG MEDITAATIO- JA QIGONG SEMINAARI

SCHEDULE for July 31 – August 4, 2015:

Fri at 7:00 pm - 9:00 pm

Sat – Sun & Mon at 9:00 am - 9:00 pm

Tue at 9:00 am - 5:00 pm

 

AIKATAULU 31.7.- 4.8.2015:

pe klo 19:00 - 21:00,

la – su & ma klo 9:00 - 21:00

ti klo 9:00 - 17:00.


TRAINING CONTENTS / OPETUSSISÄLTÖ

SUPER ABILITY AND LATENT POTENTIAL DEVELOPMENT SPECIAL TRAINING COURSES FOR 6-14 YEAR OLD CHILDREN

SUPERKYKYJEN JA UINUVAN POTENTIAALIN KEHITTÄMISKURSSIT 6-14- VUOTIAILLE LAPSILLE


初級 Chūjí - Primary level / Perustasovlcsnap-2015-06-11-01h34m46s823.png


1.先训练看阿拉伯数字/一位数字;或两位数字
1. See the numbers (Arabic) while blindfolded / a number, or two digits
1. Numeroitten näkeminen silmät peitettyinä/ yksi tai kaksi numeroa

2. 蒙眼睛识字(正面)
2. Recognize words by covering eyes (in front)
2. Sanojen tunnistaminen silmät peitettyinä (etupuolelta)

3.看内视自己的五脏六腑
3. Look inside their own viscera
3. Omiin sisäelimiin katsominen 

4.自我诊断/自我治疗
4. Self diagnosis / self treatment
4. Itsediagnoosi / itsensä hoitaminen

5.训练下五子棋或玩扑克牌
5. Training of board game or playing cards
5. Lautapelillä tai pelikorteilla harjoitteleminen

 

中級 Zhōngjí - Intermediate level / Keskitaso

1. 睁眼或蒙眼睛识字反向训练
1. Recognizing words eyes open or covered with inverted discipline (i.e. from the back-side of the paper) 
1. Sanojen tunnistaminen paperin kääntöpuolelta silmät auki tai peitettyinä

2. 培养训练/遥视功能
2. Training for remote visual function
2. Kaukonäkeminen/opetus

3. 耳朵辨字
3. Ear recognize words
3. Korva tunnistaa sanoja (selväkuuleminen)

4.训练遥视功能
4. Training remote visual function
4. Kaukonäkemisen harjoitteleminen

5. 带你云游大千世界与仙人见面/聆听教诲
5. Take you wandering and meet / listen to the teachings of the Taoist immortals in the 100.000.000 universes
5. Vieminen vaeltamaan äärettömässä universumissa ja taolaisten kuolemattomien tapaaminen/opetusten kuunteleminen

6.体内下田:安炉设鼎炼丹/结丹/培育莲花;仙人再显;
6. Lower elixir field (dantian): an alchemy furnace with Ding / Dan / cultivate lotus; immortal appears again;
6. Alaeliksiirikenttä (dantian): alkemiakattilan asettaminen jalustalle/lootuksen kultivointi; kuolematon tulee esiin jälleen.


TAOIST NEIDAN GONG MEDITATION AND QIGONG SEMINAR - TAOLAINEN NEIDAN GONG MEDITAATIO- JA QIGONG SEMINAARI

静功培训内容 Static training / Staattinen harjoittelu vlcsnap-2015-06-11-00h48m57s567.png

1. 收心静坐 Shōu xīn jìngzuò;

1. Taming your heart (mind) and sitting still

1. Sydämen (mielen) rauhoittaminen ja liikkumatta istuminen

 

2.渐开式天眼训练 Jiàn kāi shì tiānyǎn xùnliàn;

2. Gradually open the third eye training

2. Kolmannen silmän vaiheittainen avaaminen

 

3.自我治疗疾病;(五脏六腑)Zìwǒ zhìliáo jíbìng;(wǔzàng liùfǔ)

3. Self treatment of disease (the five zang viscera)

3. Sairauksien hoitaminen itseltä (viisi zang sisäelintä)

 vlcsnap-2015-06-11-00h51m36s772.png

4.周天运行训 Zhōu tiān yùnxíng xùn

4. The heavenly circuit training;

4. Taivaallinen kierto- harjoittelu

 

动功培训内容 Dynamic training / Dynaaminen harjoittelu: 

1. 捧气灌顶训练 Pěng qì guàndǐng;

1. Accumulating qi empowerment training;

1. Qi:n täyttäminen voimaannuttamisharjoittelu;

 

2. 茧蠑法采气训练 Jiǎn róng fǎ cǎi qì xùnliàn;

2. Salamander cocoon qi recovery training method;

2. Salamanterin kotelo qi:n palauttamisharjoitteluvlcsnap-2015-07-02-23h49m57s119.png

 

3. 莲花开合训练 Liánhuā kāi hé xùnliàn;

3. Lotus opening and closing training;

3. Lootus aukenee ja sulkeutuu- harjoittelu

中国辽宁.本溪市青少年智力开发研究中心

Benxi, Liaoning, China, the Research Center for youth intellectual development

 

王久誉

Wang Jiuyu

2015年06月15日制定.FEES AND REGISTRATION / HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

SUPER ABILITY AND LATENT POTENTIAL DEVELOPMENT SPECIAL TRAINING COURSES FOR 6-14 YEAR OLD CHILDREN 

SUPERKYKYJEN JA UINUVAN POTENTIAALIN KEHITTÄMISKURSSIT 6-14- VUOTIAILLE LAPSILLE

Primary level / perustaso: 

registration fee 60 € + tuition fee 540 € = total course fee 600 €

(incl. VAT 24 %)
ilmoittautumismaksu 60 € + opetus 540 € = 
kokonaiskurssimaksu 600 € (sis. ALV 24 %) 

Intermediate level / keskitaso:

total course fee 600 € (incl. VAT 24 %) 
kokonaiskurssimaksu 600 €  (sis. ALV 24 %)


Quick registration discount until June 30, 2015!

Primary level:

registration fee 60 € + tuition 340 € = total course fee 400 €
(incl. VAT 24 %)

Intermediate level: 400 € (incl. VAT 24 %).


Nopean ilmoittautujan alennus 30.6.2015 asti! 

Perustaso: ilmoittautumismaksu 60 € + opetus 340 € = kokonaiskurssimaksu 400 € (sis. ALV 24 %)
Keskitaso: 400 € (sis. ALV 24 %).


TAOIST NEIDAN GONG MEDITATION AND QIGONG SEMINAR - TAOLAINEN NEIDAN GONG MEDITAATIO- JA QIGONG SEMINAARI

Weekend: Fri - Sun, registration fee 50 € + tuition fee 450 € 

= seminar weekend total 500 € (incl. VAT 24 %)

Whole seminary: Fri - Tue, registration fee 80 € + tuition fee 720 € 

= whole seminar total 800 € (incl. vat 24 %).

For registration, please send email to jori.vihonen@shenmen.fi
Details on how to pay the registration fee and the tuition fee will be included in the registration confirmation.

Karhonsaari island old villa or sauna accomodation (shared rooms for five - six participants) and one vegetarian meal per day is included in the seminar fee for the first ten enrolled participants. 

Viikonloppu: pe – su, ilmoittautumismaksu 50 € + opetus 450 €

= seminaariviikonloppu yht. 500 € (sis. ALV 24 %)

Koko seminaari: pe – ti, ilmoittautumismaksu 80 € + opetus 720 € 

= koko seminaari yht. 800 € (sis. ALV 24 %).

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen jori.vihonen@shenmen.fi
Tiedot ilmoittautumis- ja kurssimaksun maksamisesta saat ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä.

Majoitus Karhonsaaren vanhassa huvilassa tai saunassa (viiden-kuuden hengen huoneissa), sekä yksi kasvisruoka-ateria kuuluvat hintaan kymmenelle ensimmäiselle ilmoittautujalle. 

www.karhonsaari.fi

-----------

ATTENTION!  The event is weather sensitive. In case of a poor weather, organizers reserve the right to make minor alterations to schedule and/or change the location (from the Karhonsaari island to eg, Shenmen’s facilities at downtown Kuopio).

HUOM! Säävaraus. Pidätämme oikeuden tehdä pieniä muutoksia aikatauluun ja/tai muuttaa kurssipaikkaa (Karhonsaaresta esim,. Shemenin tiloihin Kuopion keskustassa).

----------- 

When you register please note that in case you have a history of mental or heart (coronary) diseases or other significant medical conditions, the event organizer must be informed in advance. Insurances are not provided on behalf of the organizer. Alcohol or drug abuse (incl. cannabis) are absolute impediments for the participation. 

Ilmoittautuessasi on syytä huomioida, että mielen-, tai sydämen terveyteen liittyvistä, sekä muista vakavista sairauksista tulee ilmoittaa kurssin järjestäjälle etukäteen. Kurssille osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta. Päihdeongelmat, kuten alkoholin ja huumausaineiden käyttö (ml. kannabis) ovat ehdottomia esteitä osallistumiselle. 


For more information / lisätietoja:

Jori Vihonen
Perinteisen kiinalaisen lääketieteen klinikka Shenmen
Kauppakatu 18, 70100 KUOPIO FINLAND
Email: jori.vihonen@shenmen.fi
Tel.: +358 50 406 0031 
http://www.shenmen.fi/

See the links / katso linkit:


The Chinese TV program / Kiinan TV ohjelma (Changsha, 2010):  

https://www.youtube.com/watch?v=PCRAlEe-j2c (part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=BO3rSLfJAEc&spfreload=10 (part 2)

A longer version with two extra interviews / pidempi versio, jossa kaksi lisähaastattelua:
http://www.tudou.com/programs/view/T2FQz3TKjzw/


The Benxi video material / Benxi:n videomateriaali vuodelta 1998:

https://www.youtube.com/watch?v=wVbnM2RxTgE

Dokumenttijakso toisesta kiinalaisesta erikoiskykyopettajasta ja lapsioppilaista - Super Power of Humanity Research: Open The Third Eye -睁开第三只眼 18 of 24. 
A 1994 Chinese documentary about super power within humanity. 18th episode:

https://www.youtube.com/watch?v=qn-ngT7JpOk

Cross Legged Sitting Meditation (盘坐), lotus posture:

http://laoziacademy.us/method2.htm

Tian Mu Third Eye Inner Vision - Qigong masters sharing their views of Meridians:

Please click the image!

This article was published in the monthly magazine "Qigong and Sport" in Xi'An, Shagxi province of China in the 1990s. In this article some Qigong masters who belong to different schools share their visions of the energy channels' system.


Webpages / nettisivut:

www.shenmen.fi/12

http://wangjy1959.blog.sohu.com/

www.karhonsaari.fi


Facebook: Wang Jiuyu 王久誉Shenmen

Oikeudet muutoksiin pidätetään / all rights reserved.