Qigong terapia, akupunktio, dandao ja tianmu

Qigong akupunktio, dandao ja tianmu

#qigong #akupunktio #tianmu #dan #yangshen #blowyourmind

Lääkinnällistä qigongterapiaa voidaan tehdä myös passivisella tavalla akupunktiohoitoon yhdistettynä.
Akupunktiohoidon aikana hoidettava voi halutessaan tarkkailla näkymää silmät suljettuina. De qi eli qi:n saapuminen, akupisteen stimuloimisesta tuleva painon tunne, säteilevä, leviävä, sykkivä, sähköinen tuntemus, puutuminen tms., näkyy usein aktiivisen dandao qigonghoidon tapaan valon kirkastumisena tai esim. sinisen tai purppuran värin lisääntymisenä. Mikäli pisteen stimuloiminen näyttää bin qi:tä esim. pisteen ja meridiaanin tukkoisuuden takia, näkyy jokin poikkeavista väreistä, kunnes stagnaatio aukenee.

Tianmu:n (tianyan, ”taivaallinen silmä”) avaaminen hoidon aikana mahdollistaa siis de qi:n näkemisen! Myös akupainannan ja jopa kuppihoidon qi voi näkyä silmäluomet suljettuina. Moxibustio eli moxalämpöhoito saattaa näkyä leimuavana tai läikehtivänä värinä tai valona. Akupisteen lämmittäminen kiertämällä esim. valoisan alueen laajenemisena kohti näkökentän reunamia. Voimakkaampi qi:n saapuminen näyttää intensiivisemmän värin tai valon näkökentässä.
Toisinaan meridiaanit näkyvät viivamaisina rakenteina, joissa pisteen stimuloiminen esim. kirkastaa viivan väriä tai valoa tai laajentaa sitä.

Tianmu havaitsee väreinä ja valona. Sen toiminta on verrattavissa silmän verkkokalvolla sijaitsevien sauva- ja tappisolujen toimintaan. Tappisolut ovat erikoistuneet värien havaitsemiseen, sauvasolut taas valon. Joillakin valoa aistiva-, toisilla taas värejä aistiva tianmu on voimakkaampi. Osalla molemmat ominaisuudet toimivat tasapuolisesti. Jokaisella on omanlainen qigongterapian vastaanottokyky.
Moni kokee värien ja valon tarkkailemisen rentouttavan ja vähentävän akupunktiohoidon jännittämistä. Lisäksi hoidossa yhdistyy akupunktio ja qigonghoito vaikutuksineen mielenkiintoisella tavalla. Tervetuloa kokeilemaan!

 

Lääkinnällinen qigongterapia, dandao ja tianmu

#lääkinnällinenqigong #longmenpai #jindannanpai #dandao #neidangong#tianmu #dan #yangshen

Yksi kiinalaisen lääketieteen vähemmän tunnettu hoitomuoto on lääkinnällinen qigong. Qigong (chi kung) tarkoittaa Qin eli elinvoimaenergian käyttämisen taitoa, joka koostuu mielen-, kehon- ja hengityksen yhdistetystä käytöstä ja hallinnasta.

Waiqi qigongterapia tarkoittaa ns. ulosmenevää qigong hoitoa. Yleensä hoito tehdään suuntaamalla qitä kehon sisältä (ala-, keski- tai yläkentästä eli xia-, zhong- tai shang tianista tai -dantianista) etenkin käsien kautta hoidettavaan. Etäisyys vaihtelee riippuen qigong terapeutista ja käytettävästä menetelmästä. 
Neidan gongissa edistynyt harjoittaja voi myös suunnata qin suoraan sisäisesti, käyttäen sisäistä energiaa, nei qitä.

Dandao ja tianmu qigongissa hoidettava rentoutuu esim. makuuasennossa ja tarkkailee silmät suljettuna näkökentässä tapahtuvia muutoksia, värejä ja valon kirkkauden vaihtelua, sekä kehon tuntemuksia. Bin qi eli epäpuhdas energia näkyy epänormaalina värinä, usein vihreänä, punaisena tai tummana, riippuen onko värien tai valon aistiminen voimakkaampaa. Puhdas näkymä on esim. purppura, sininen tai valoisa, joskus kullanvärinen jne. 
Jokaisella värillä on oma merkitys, esim. kultainen on jing dan eli esenssieliksiiri, purppura qi dan eli energiaeliksiiri, kimalteleva timanttipöly timantti- eli shen dan, tumma (musta) xu dan eli tyhjyyseliksiiri. Solukkomainen kuvio ja sininen väri ovat dan-substansseja, jotka muodostuvat kultaisen danin kehittyessä purppuradaniksi ja sijoittuvat myöhemmässä kehitysvaiheessa danin ulko- ja sisäpinnoille. Valoisuus tulee 12. eri tasoisesta valosta, jotka voivat liikkua ja asettuvat danin tai zhong xian-keskilinjan sisälle vertikaalisesti kehoon nähden. Havainnointi vaihtelee sen mukaan, kuinka aktiivinen on valoa tai värejä aistiva tianmu (tianyan, taivaallinen silmä, kolmas silmä).

Dandao ja tianmu qigong täydentää ja vahvistaa hoidettavan esenssiä, energiaa ja henkeä. Sisäelimet, sekä jing mai eli meridiaanit ja kanavat aukenevat, vahvistuvat ja täyttyvät dan substansseista, yin yang tasapainottuu, patogeeninen bin qi poistuu, sairauksia vastustavat zhen- ja wei qi vahvistuvat ja elinvoimaisuus lisääntyy. 
Tianmu, dan, sekä yang shen avaavat myös hoidettavan henkistä potentiaalia, tianmu, yuan shen ja kolme tian kenttää kehittyvät, dantianin ja danin kehitys voi alkaa nopeammin.

Dan (pilleri, eliksiiri) muodostetaan dantianissa (”eliksiirikenttä”) yhdistämällä yuan jing, -qi ja –shen, ihmisen varhaisen taivaan kolme aarretta eli xiantian sanbao. Dantian kehitetään ensin ylä-, keski- ja alakentästä. Dantian on väriltään punainen, sinooperikenttä.

Sanbao voidaan jakaa kahteen osaan: xiantian ja houtian. Xiantian eli varhainen taivas on olemassa jo ennen syntymää. Houtian eli myöhäinen taivas tarkoittaa syntymän jälkeistä, syntymän jälkeen hankittua tai -kehittyvää. Termi yuan tarkoittaa alkuperäistä ja viittaa samaan kuin xiantian.

Jing esenssi liittyy fyysisen ruumiin kasvuun, kehitykseen, ikääntymiseen, lisääntymiseen ja perimään (perus konstituutio), zang sisäelimistä munuaisiin. Perna ja mahalaukku zang-fu täydentävät myöhäisen taivaan esenssiä ruoasta. Alkuperäinen yuan jing periytyy vanhemmilta.
Qi energia, elinvoima virtaa eri muodoissa kehon meridiaaneissa, kanavissa, kollateraaleissa, zang fu -sisäelimissä ja kaikissa elävissä kudoksissa, kolmessa tian-kentässä tai dantianeissa, xian-linjoissa ym., sekä ulottuu kehon ulkopuolelle monitasoisena kenttänä. Perna-mahalaukku ja keuhkot muodostavat syntymän jälkeistä energiaa houtian qitä ruoasta ja hengitysilmasta. 
Alkuperäinen yuan qi on vanhemmilta perittyä, ”qiksi muuntunutta esenssiä”, sen juuri on elämän portissa mingmenissä. 
Myöhäisen taivaan henki tai ”mieli” shi shen liittyy ajattelutoimintaan, ehdollistumiin, egoon ym. Yuan shen on olemassa jo ennen syntymää kohdussa, henki tai sielu joka syntyy uudelleen jälleensyntymien kiertokulussa. Shi shen kehittyy syntymän jälkeen ja iän myötä valtaa alaa yuan sheniltä. Kehittyy vahvempi ego-identiteetti ja mieli ehdollistuu, yuan sheniin liittyvä potentiaali, esim. intuitio heikkenee. Erään ajatuksen mukaan syntyessä lapsella on 10% shi sheniä, 90% yuan sheniä, kun taas aikuisella 90% shi sheniä ja 10% yuan sheniä. Meditaatio ja qigong lisää yuan shenin osuutta.

Dandao neidan gong sisäisen alkemian tavoite on terveyden ja pitkän iän edistäminen, lopulta yhdistyminen daoon (tao) ja valaistuminen - muodostaa dan ja kehittää suuren henkisen potentiaalin henkikeho, karmisesta jälleensyntymien kiertokulusta vapaa kuolematon yang shen. 
Yang shen kehittyy danissa (sheng tai, henkinen alkio, -sikiö), kunnes nousee ulos päälaen tianmenistä (taivaan portti) ja lopulta harjoittaja kykenee voimalliseen ruumiista irtautumiseen.

Quanzhen longmen pai, lohikäärmeporttikoulu on yksi seitsemästä pohjoisen koulun Beipain (Beizong) haarasta ja suurin taolaisen sisäisen alkemian suuntaus. Longmen pain on perustanut on Qiu Chuji, Quanzhen suuntauksen perustaja Wang Chongyangin oppilas ja yksi seitsemästä pohjoisen koulun kuolemattomasta. Qiu Chuji oli hyvissä väleissä Tšingis-kaanin kanssa, joka nimitti hänet kaikkien uskontojen johtajaksi valtakunnassa. Kiinan han kulttuuri onnistui säilymään mongolimiehityksen aikana ja lohikäärmeporttikoulun perimyslinja jatkumaan nykypäivään asti. Wang Chongyang peri sisäisen alkemian oppinsa 1100- luvulla kuuluisan Ba Xian Kahdeksan kuolematonta joukkion johtajalta Lu Dongbiniltä ja hänen opettajaltaan Zhongli Quanilta, jonka kerrotaan eläneen jo Han dynastialla (206 eaa. - 220 jaa.). Yksi viidestä eteläisen koulun Nanpain (Nanzong) suuntauksesta on Bai Yuchanin 1200-luvulla kehittämä Kultainen Eliksiiri, Jindan. Jindan Nanpaissa on vahva tianmuta kehittävä menetelmä.

Longmen pai - Jindan Nanpai qigong terapiaa, dandao neidan gongia ja tianmuta Shenmenissä, ajanvarauksella ja iltaisin viikkotunneilla!

 

Jori

www.shenmen.fi
jori.vihonen(at)shenmen.fi
+35850 4060031