Jori Vihonen

Jori Vihonen on perinteisen kiinalaisen lääketieteen terapeutti, Longmen pai - Nanzong sisäisen gongfu:n, qigong:in ja meditaation opettaja, sekä mestari Wang Jiuyu:n oppilas. Hänen kamppailulaji-, terveys-, ja henkisten taitojen ura sai alkunsa vuonna 1993.

Hän on suorittanut kaksi Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen diplomia Shanghain Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen yliopistossa Kiinassa.

Kurssit ovat terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattuja maailman terveysjärjestö WHO:n yhteistyökursseja:

Introductory Course of Acupuncture and Moxibustion vuonna 2004, sekä Advanced Course of Acupuncture and Moxibustion vuonna 2007.

Jori on lähes valmis kandidaatti liikuntalääketieteen pääaineesta Itä-Suomen yliopistossa.

Longmen pai:hin hän tutustui ensimmäisen kerran mestari Wang Liping:in opissa Jinhua:ssa Kiinassa vuonna 2008, sekä yhdistettyyn Nanzong:iin ja Longmen pai:hin 16. sukupolven mestarin Wang Jiuyu:n opissa Benxi:ssä Kiinassa vuonna 2009.

Hänen Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen Klinikka ja kiinalaisten lajien koulu Shenmen (神门 Shén mén) on ollut toiminnassa vuodesta 2008 lähtien. Kymmenvuotisvuotisjuhla on huhtikuussa 2018.
Tällä hetkellä harjoittamassa vaihetta 九年面壁 jiǔ nián miànbì - yhdeksän vuotta seinää kohden (taso 23/24, 24 Alkemian salaisuutta, 金丹四百字 Jīn dān sìbǎi zì - Neljäsataa sanaa kultaisesta eliksiiristä), 2018 on hänen kymmenes longmen pai vuotensa.

---


Jori Vihonen is a therapist of traditional Chinese medicine, teacher of Longmen pai - Nanzong internal gongfu, qigong and meditation, and a student of master Wang Jiuyu from Finland. His martial-, medical- and spiritual arts career firstly began in 1993.

He has two diploms of Traditional Chinese Medicine from the Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, China,

World Health Organization WHO collaboration training courses for health care professionals:

Introductory Course of Acupuncture and Moxibustion in 2004 and Advanced Course of Acupuncture and Moxibustion in 2007.

Jori has majored in exercise medicine health sciences and nearly completed his bachelor's degree at the University of Eastern Finland.

He was introduced to Longmen pai by master Wang Liping in Jinhua, China in 2008 and to the combined Nanzong and Longmen pai by the 16th generation master Wang Jiuyu in Benxi, China in 2009.

His Clinic of Traditional Chinese Medicine and school of Chinese arts Shenmen (神门 Shén mén) has been active since 2008. The ten year anniversary is in April 2018.

Currently practicing 九年面壁 jiǔ nián miànbì - nine years facing a wall stage (level 23/24 in 24 secrets of alchemy, 金丹四百字 Jīn dān sìbǎi zì - Four hundred words on the golden elixir), 2018 is his 10th year in the longmen pai.

Lanshan vuori, Hunan, Kiina - Mt. Lanshan, Hunan province, China 2016IMG_5926.png

Kuopion Kaupunkilehti 24.11.2017 sivu 14.

---


Opettajia - teachers:

Master Wang Jiuyu: 16th generation master of the Quanzhen Longmen pai. Combined Longmen pai and Nanzong, Bai Yuchan lineage.

Master Wang Liping: 18th lineage transmitter of the Quanzhen Longmen pai, the Complete Reality Dragon Gate School.

---
Dr. Wang RuiHua
Former Ruijin Hospital
Director of Acupuncture
Deputy Director of Traditional Chinese Medicine
http://www.shyiyuanzhen.com/
Prof. Pei Jian, MD,PhD725 Wanping South RoadLonghua HospitalShanghai University of Traditional Chinese MedicineShanghaiwww.shlhzj.com

Dr. Ge Fu Pei, Dr. Zhao, etc.: Traditional Chinese Medicine, acupunctureMaster Ruan: Guolin QigongPasi Pölönen: Baduan Jin, Yi Jin Jing, Yi Quan